Večstanovanjski objekt,
Litijska cesta, Ljubljana
2004