Ureditev središča Domžal,

urbanistično arhitekturna zasnova trgovsko-poslovnih objektov na lokaciji zazidalnega načrta centra Domžal

(natečaj 1992)