World Trade Center Ljubljana,

poslovno trgovski kompleks

Dunajska cesta, Ljubljana

(realizacija 1993)

World Trade Center Ljubljana je bil zgrajen v okviru svetovne verige trgovinskih centrov, ki preko najemanja različnih poslovnih suit in uporabe skupnega programa sejnih sob, dvoran, gostinskih in trgovskih lokalov, hotela… omogočajo tudi malim podjetjem dostop do poslovne infrastrukture, ki si jo sicer lahko privoščijo le velika podjetja.

Stoji na strateški lokaciji, kjer mestna magistrala prečka avtocestni obroč in s svojim značilno prisekanim stolpom označuje severni vstop v mesto. Označuje in povezuje tudi celoten severni poslovni center, ki se je po izgradnji palače Smelt  postopoma razvil na tem mestu. Nova zazidava ustvarja močno organizacijsko os prečno na Dunajsko cesto. Ob južni strani poteka prijetna ulica za pešce, med obema objektoma, ki sta v parterju razmaknjena pa je izoblikovan osrednji trg celotnega kompleksa. Pod nivojem terena sta oba objekta spojena s pokrito nakupovalno ulico, ki nudi alternativo ob hladnejših dneh in leži na nivoju bodočega podhoda pod Dunajsko cesto, ki bo povezal  dve arhitekturni variaciji krožnih amfiteatralnih stopnišč na obeh straneh ceste.

Kontrastna kompozicija dveh podolgovatih stavbnih prizem, vertikalne in horizontalne, je izpeljana iz kompozicije najznamenitejšega, sedaj žal porušenega WTC v New Yorku,   in sicer tako, da je eden od stolpov položen na teren, drugače obdelan in namenjen samo skupnim programom. Vertikalni stolp je tako odmaknjen od urbanega vrveža in namenjen mirnemu pisarniškemu delu. Oblikovan je resno, s stekleno fasado v pravilnem rastru, in je na vrhu arbitrarno odrezan (po osnovni zamisli naj bi bil namreč visok 100m). Horizontalna prizma je nasprotno položena v sredino urbanega dogajanja in je namenjena  nakupovalni galeriji s skupnimi programi ter neformalnim stikom. Je bolj razgibana in oblečena v travertin. Stekleni stolp in večetažna nakupovalna galerija sta bila v tistem času prvi tovrstni stavbi v Ljubljani.