Trnovska vrata,

stanovanjsko poslovna zazidava

Barjanska cesta, Ljubljana

(realizacija 2005)

Trnovska vrata ležijo na pomembni lokaciji ob glavni mestni magistrali v bližini južnega vstopa v Ljubljano. S podobo bele steklene prizme, položene horizontalno, predstavljajo pendant črni stekleni prizmi poslovnega stolpa WTC, ki na severni strani mestne magistrale označuje severni vstop v mesto.

Objekt je proti cesti oblikovan kot poslovna stavba, na notranji zahodni strani pa kot razgiban stanovanjski objekt. Proti cesti so obrnjena samo manjša stanovanja, namesto balkonov pa so predvidene globoke lože, na notranjo stran pa so orientirana vsa večja stanovanja z dodanimi volumni jedilnih kotov, ložami in terasami v različnih barvah. Na zadnji strani je tudi miren ozelenjen interni atrij  z otroškim igriščem, preko katerega meji nova zazidava na sosesko Murgle.

Zazidava Trnovska vrata oblikuje ob mestni magistrali dva nova javna prostora: nadkrito 200m dolgo promenado vzdolž Barjanske ceste, ki ščiti pešce pred dežjem in prehudim poletnim soncem ter se z vedutami odpira proti Gradu in Krimu, ter manjšo, delno nadkrito piazzetto v težišču novega dogajanja ob križišču  Barjanske ceste in Ceste v Mestni log. Veliko merilo 6 m visokega  parternega dela z dvoetažnimi galerijskimi lokali in pasažami do poslovnih prostorov na zadnji strani vnaša v prostor Barjanske ceste vtis mestnosti, ki ga narekuje značaj glavne mestne magistrale in nakazuje smer njenega nadaljnjega urbanega razvoja.

V arhitekturni zasnovi so latentno prisotni tudi predelani lokalni barjanski motivi. Ozke, dolge linije parcel in izsuševalnih jarkov ponazarjata obe stekleni prizmi, kolišča pa se reflektirajo v  parternem platoju s tankimi stebriči, na katerem obe prizmi počivata. Izsušene plasti barjanske zemlje se odražajo v izboru »zemeljskih« barv visečih volumnov na zadnji strani in v »razpokah« lož na gladki glavni fasadi.