Južni trg,

urbanistično arhitektonska rešitev Južnega trga

Ljubljana

(natečaj 1986)