Vile Bled,

(projekt 2003)

Vile Bled se načrtovane v neposredni bližini Blejskega jezera nasproti vhoda v Vilo Bled. Pomaknjene so na spodnji rob parcele, stran od ceste v Bohinj, in so orientirane proti dolini Save Bohinjke. Zasnovane so kot kompozicija treh različno velikih stavb z višino P+2, ki stojijo na skupni kletni etaži, v kateri so servisni prostori in garaže. Z ozelenjene ploščadi na strehi kleti so vhodi v posamezne objekte.

Arhitekturno oblikovanje zasleduje uporabo regionalnih materialov, kjer prevladuje les v različnih strukturah, barvnih odtenkih in obdelavi. Mehke linije sten na cestni strani mehčajo in humanizirajo gradbeno strukturo ter jo približujejo naravnemu okolju. Lesena obdelava na tej fasadi je bolj groba, s poudarjeno vertikalno strukturo in je temnejše barve. Lože na jugovzhodni fasadi, kjer so dominantni pogledi, so zastrte z drsnimi paneli lesenih mrež, ki se poljubno zapirajo in odpirajo. Stranske fasade so gladke in obdelane z večjimi ploščami svetlejšega lesa. Strehe so kovinske na leseni podkonstrukciji, brez napuščev in so rahlo nagnjene proti dolini.

Raznolike oblikovne variacije posameznih vil preprečujejo monotonost in repeticijo ter poudarjajo individualnost. V tem smislu so tudi okenske odprtine po vertikali zamaknjene in različnih velikosti, v skladu z notranjo razporeditvijo in razpoložljivimi vedutami.