Športna dvorana Mengeš,
(natečaj 2009)
Nizkoenergijsko večnamenska športna dvorana pri OŠ Mengeš in celovita ureditev širšega javnega odprtega prostora in rekreacijskega območja ob Pšati.