Ureditev avtobusne in železniške postaje v Ljubljani,
(prva stopnja urbanistično arhitekturnega natečaja 1979)