Ureditev rekreacijskega centra Tivoli,
(arhitekturno urbanistični natečaj 1979)