Turistično naselje Cerklje,

arhitekturno urbanistična rešitev

(projekt 2005)

Turistično naselje Cerklje je načrtovano v zanimivem naravnem ambientu v neposredni bližini Cerkelj med naselji Češnjevek in Adergas. Prijetno razgibana gričevnata pokrajina s posameznimi vaškimi zaselki predstavlja prehod med ravninskim delom na jugu in gorsko verigo Kamniških Alp na severu.
Novo turistično naselje Cerklje bo s svojim bogatim wellness programom, raznolikimi nastanitvenimi zmogljivostmi in drugimi vzporednimi dejavnostmi tako v letnem kot v zimskem času in v prehodnih obdobjih žarišče turistične ponudbe v širšem območju.
Arhitekturno urbanistični izraz novega naselja sledi regionalnim značilnostim lokacije, vendar jih ustrezno prilagodi zahtevam novega programa. Naselje je oblikovano kot kompozicija navidez naključno postavljenih volumnov, ki s svojimi raznolikimi smermi in členjenostjo mas sledijo tipični prostorski zasnovi obstoječih gručastih vasi v bližnji okolici. Na široko razprostrt in prostorsko razgiban pritlični podstavek s skupnim programom turističnega naselja, ki je kot naravna plastnica umeščen v valovito topografijo tega prostora, so postavljeni trije volumni hotelskih sob in apartmajev, ki s svojimi različnimi nagibi streh sledijo tako avtohtoni arhitekturi z značilnimi poševnimi strehami kot krajinski silhueti markantne gorske verige v ozadju.