Janez KUZMAN, univ.dipl.inž.arh. 

Izobrazba
Gimnazija v Celju 1976 - 1980
Diploma FAGG-Oddelek za arhitekturo Univerze v Ljubljani, prof. Miloš Bonča, 1987
Strokovni izpit, 1990

Delovne izkušnje
Razvojni center Celje,
Projektiva 1987-1988
Center za računalniško grafiko
Ljubljanski urbanistični zavod, Enota za raziskave, 1988-1992
Samostojni kulturni delavec, 1993-1994
Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, solastnik 1994-