Vaši podatki

Janez KUZMAN, univ.dipl.inž.arh.
Genius loci, d.o.o.
Dunajska 158
1000 Ljubljana
telefon:
01 53 007 58 do 59
gsm:
041 745508
faks:
01 53 007 60

pooblaščeni arhitekt in revizor:
ZAPS 0073 A